AGENDA VAN DE WHGA OP GEVELRECLAMES.NL
Vermelde toekomstige activiteiten zijn ingepland, maar of ze gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van eventuele aanmeldingen, uitvoerenden en beschikbaarheid van budget.
 
Toekomstige WHGA-ACTIVITEITEN
 
2020, t.b.d.: voorbereiden nieuw wandelboekje 
2020: WHGA krijgt pagina op Amsterdam scheurkalender
2019, t.b.d.: laatste platformdag van Tekens aan de Wand i.v.m. geplande opheffing
NB: de WHGA en andere lokale zusterorganisaties gaan door
2019, december: probleem met financiering restauraties oplossen
2019, november: bespreken restauratie in Stadsdeel-Noord
2019, november: assistenteren bij voorbereiding restauraties in Weesp, Haarlem en Zandvoort
2019, november: onderzoek herstel tegeltableau's aan Lijnbaansgracht en Nieuwe Jonkerstraat
2019, october: bespreking herplaatsing twee "eerste stenen" in Czaar Peterbuurt
2019, october: bespreking komende restauraties bij Kinkerstraat, Ceintuurbaan en Marnixstraat
2019, october: bijwerken website, wegwerken achterstand voltooide restauraties
 
Voltooide recente WHGA-ACTIVITEITEN
 
2019, october: restauratie voltooid in SD-Centrum, publiciteit, ingesproken bij raadscie FEZ
2019, augustus: restauratie voltooid in SD-Oost
2019, juli: restauratie voltooid in SD-Zuid
2019, mei: twee restauraties voltooid in SD-Oost en in SD-Zuid (de Pijp)
2019, mei: presentatie voor VVAG-leden over WHGA-projecten uit 2017-2018
2019, april: presentatie voor "G250werkt" over aan te pakken projecten in de Pijp
2019, maart: advies aan HKW in Weesp over een mogelijke restauratie
2019, februari: subsidie-aanvraag volgens nieuwe winkelpuienregeling voor project in SD-Centrum
2019, januari: teamoverleg over aan te pakken projecten
2018, dec.: kerstborrel voor onze restaurators
2018, juni-oct.: diverse restauraties uitgevoerd
2018, 12 mei: wandeling voor ACHV door Oud-West.
2018, 8 mei: presentatie voor ACHV in Noord.
2017, mei-oct.: restauraties in Stadsdelen-Oost en -Zuid hervat en deels afgerond.
2017, 9 maart: presentatie voor Vereniging Heemkennis Amsterdam-zuid (Huize Lydia), gevolgd door wandeling door Oud-West
2017, 6 maart: presentatie voor Gilde-gidsen (in Amsterdam Museum).
2017, 28 febr.: presentatie in het Torpedotheater op uitnodiging van Cees Holtkamp.
2016, december: voorstel aan eigenaar voor restauraties op het Groenmarkt-blok
2016, november: laatste restauraties (opgerekt seizoen 2016) in Stadsdeel-Zuid
2016, 7 october: "Tekens aan de Wand" hield een gevelreclamerestauratorsplatformdag
in Utrecht; download uitnodiging
2016, juli-oct.: diverse restauraties gestart in Stadsdeel-Zuid.
2016, 17 juni: diverse restauratievoorstellen besproken bij objecten in Stadsdeel-Zuid.
2016, 14 juni: Edward wandelde met de Rotary Amstelveen door Stadsdeel Oud-West.
2016, 10 juni: Restauratie Aardappelhandel bij de Molenwerf op Velserweg 24 voltooid.
2016 mei: in Stadsdeel-Zuid is er al veel overlegd maar nog geen opdracht verleend. Als er capaciteit over is wil de WHGA ook in Centrum, Oost en Noord nog objecten gaan aanpakken.
Stadsdeel Zuid vraagt bewoners te participeren www.amsterdam.nl/zuid-gebied/nieuws/nieuws-pijp/2016/welke-gevelreclame/?reload=true
2016, 23 april: presentatie restauratieresultaten aan VVAG.
2016 april: voorzichtige start restauratieseizoen. Welk object wordt het eerste aangepakt ? De voorbereidingen voor restauraties bij de Molenwerf in Stadsdeel-West zijn vergevorderd en bij de Overtoom nog in onderzoek. 
2016 maart: de WHGA heeft goede hoop dat na deze winterstop in enkele stadsdelen (zelfs in Stadsdeel-Zuid !) restauraties kunnen worden opgestart. Helaas ook treurig nieuws:
1. bij de sloop van het pand Valkenburgerstraat 72 (en in weerwil van afspraken met de sloper)
bleek de "eerste steen" annex gevelsteen van "de Beyenkorf" zoekgemaakt te zijn.
2. door "eendrachtige samenwerking" van graffiti-spuiters, eigenaar / projectontwikkelaar, en desinteresse in reclame-erfgoed bij gevelreinigers en buren is het pand Korte Koningsstraat / hoek Oude Schans 40 schoongespoten.
Daardoor is de antieke figuratieve reclame "Stoelen en spiegels" totaal verwijderd.
2016 januari-februari: winterstop, maar (door Edward) wel voorbereidend werk voor intern jaarverslag 2015 en een wandeling voor "Op Lemen Voeten"; 
download het verslag ervan in hun Wandelmagazine.
2015 november-december: winterstop voor het kleine WHGA-team dat moest bijkomen van een hectisch jaar.
2015 october: Landelijke bijeenkomst over gevelreclames, in Amsterdam. De WHGA was door het Platform "Tekens aan de Wand" gevraagd dit jaar de bijeenkomst te organiseren voor allen die in Nederland muurreclames documenteren en restaureren.
 
In de ochtend, vanaf 11.00 uur, stonden sprekers en discussie op het programma.
Na de lunch startte om 13.30 uur een excursie langs (gerestaureerde) reclames in een deel van het Centrum.
 
Er waren circa 30 deelnemers, deels uit Amsterdam, deels landelijk, en het was een levendige bijeenkomst. De wandeling was vanaf de Roode Bioskoop door de Jordaan, Utrechtsestraat-Vijzelgracht, en tussen Dam en Westermarkt.
 
Download: uitnodiging van "Tekens aan de Wand".
Download: verslag door Richard t.b.v. subsidiegever SD-Centrum.
2015 september: diverse opleveringen; zie
restauratieresultaten
Einde WHGA-restauratieseizoen 2015.
Eind september bracht ook slecht nieuws: ondanks een afspraak met de sloper van pand
Spuistraat 229 bleek de steen met architecteninscriptie van Burger & Bonen ontvreemd te zijn.
2015 mei: presentatie over de WHGA door Edward voor VVAG-leden: download verslag.
 
RELEVANTE ACTIVITEITEN VAN ANDERE ORGANISATIES
www.jordaanmuseum.nl
 
INFORMATIE OVER AANMELDEN VOOR / OVER ACTIVITEITEN
Voor andere organisaties: zie op vermeldde website.
E-mail: activiteit@gevelreclames.nl
HOME: terug naar www.gevelreclames.nl
Dit is agenda versie 8 (van mei 2019)