Consumentisme en Attentiewaarde.

Er kwamen gespecialiseerde reclamebureautjes en reclameschilders. Er waren personen die geschikte plaatsen voor reclame uitingen pachtten en deze vervolgens aan adverteerders verhuurden. Uiteindelijk werd het maken van reclame wetenschappelijk onderbouwd. Reclame greep in de samenleving om zich heen. Met reclame ging men de consument gericht bewerken. Nu konden behoeften gecreerd worden. Er werden steeds meer nieuwe producten gelanceerd. De consument was niet langer afhankelijk van n producent maar leerde keuze te maken uit een breed scala van producten.

Na de Eerste Wereldoorlog trok de economie sterk aan en was sprake van een ware reclame-explosie. Nieuwe technologie maakte nieuwe producten mogelijk. De toegenomen mobiliteit vereiste in dit opzicht ook andere middelen. Dit betekende de terugkeer van bijvoorbeeld kleurrijke beelden in plaats van de sobere letterreclame. Ook deden andere reclametechnieken met een moderne uitstraling en hoge attentiewaarde, zoals neonreclame, zeppelins (of "blimps") en reclamevliegtuigen hun intrede.

       
Neonreclame                                                                                                                                 Zeppelinreclame                                                                                                               Luchtreclame

Home.