Cruquiusweg 91.


N.V. OLIEFABRIEKEN INSULINDE.  Op tegeltableau.

UIT: De IJopener, het magazine voor Zeeburg:

Vraag en antwoord:
Hoe is te verklaren dat het pand op de Cruquiusweg 91 een gevelplateau heeft met als opschrift:
INSULINDE Oliefabrieken ?

Op het ver weg gelegen industrieterrein aan de Cruquiusweg  in het enige echte rafelrandbuurtje van het Oostelijk Havengebied staat een in (een beetje) Indische Stijl gebouwd huis waar twee huishoudens wonen. Op het ene adres weet de aanwezige bewoonster het antwoord niet.
op het andere is niemand aanwezig. Op internet vinden we twee sites die ons een beetje verder helpen. Op www,gevelreclames.nl onder Zeeburg staat een mooie foto van het gevelplateau. We krijgen via die website contact met Marc Stegeman van de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam e.o. De werkgroep wil onder meer de achtergrond van dit soort gevelreclames te weten komen. Maar men heeft nog geen tijd gevonden de speurtocht naar dit tableau te ondernemen. De andere website die iets over het opschrift op de gevel vermeldt is 
www.oostelijkhavengebied.nl onder Extra en Java. Wat hier staat is voorlopig het antwoord aan Ruud van Soest: "Je vindt in het Oostelijk Havengebied nog een gevel van het Nederlandse hoofdkantoor van de Oliefabrieken Insulinde op Java, waar ooit de schrijver Willem Walraven als administrateur werkte".
Maar we zouden wel meer willen weten: Wie, waarom en wanneer heeft het geveltableau van Java naar Nederland gebracht? Hoe komt het op het huis aan de Cruquiusweg? Wat is de relatie van dat huis met Oliefabrieken Insulinde? Zijn er foto's van het hoofdkantoor van Insulinde met dit gevelplateau? Op de website van het Tropenmuseum is een foto van het hoofdkantoor in Bandung te vinden. Maar geen gevelplateau te onderscsheiden.
Als U (het begin van) een antwoord heeft op deze vragen graag Uw reactie naar de redactie IJ-opener:  <redactie@ijopener.nl> .

Home.