Erfgoed en verzamelaars.

Op de oorspronkelijke plaats is nog maar een klein aantal historische muurreclames in allerlei vormen en maten overgebleven. Vooral de geschilderde muurreclames, ook al zijn ze vaag herkenbaar of verborgen onder een laag witsel, vertellen een stil verhaal over een inmiddels verdwenen bedrijf. En soms zijn er nog geŽtste of beschilderde etalageruiten, marmerglas, uithangborden, tegeltableau's of reliŽfs en gevelsteenachtige reclames. Al deze reclames hebben door hun zeldzaamheid een bijzondere (cultuur)historische betekenis gekregen. Vandaar dat behoud van deze reclames als representanten van een kenmerkende reclamestijl en tijdsbeeld gewenst is.

Andere vormen van historische buitenreclame duiken ook nog wel op in het land, zoals affiches (in het Affichemuseum in Hoorn), emaillen reclameborden, neonreclames, uithangborden, reclamezuilen of reclameomlijstingen. Veel van dergelijke niet-spijkervaste reclames, vooral de kleinere objecten, zijn in verzamelaarshanden terecht gekomen en worden door hen gekoesterd. Maar zelden op hun oorspronkelijke plaats en daardoor helaas niet meer in de openbare ruimte zichtbaar. Op het internet zijn veel collecties te vinden zoals in het Reclamearsenaal.

Tekens aan de wand, en kennisoverdracht.

Met enige regelmaat komen, bijvoorbeeld tijdens sloop of verbouwing, aansprekende en tot nu toe onbekende reclames te voorschijn, die, als het aan de aannemers ligt, vaak weer even snel worden weggetimmerd of verwijderd. Daardoor zijn er de afgelopen decennia ook talloze oude gevelreclames verdwenen bij renovatie en gevelreinigingen. Om locale initiatieven in Nederland te stimuleren en een overlegplatform te bieden werd de stichting Tekens aan de Wand" (TadW) opgericht.

Die stichting stelt zich ten doel oude buitenreclames in Nederland te inventariseren en, waar mogelijk, door locale initatieven (zoals de WHGA) te laten behouden en/of te restaureren. TadW wil het draagvlak voor behoud van bijzondere buitenreclames verbreden en eigenaren, overheden en initiatiefnemers van dienst zijn door informatieoverdracht en adviezen inzake restauratie, behoud en subsidie.

Home.