Graaf Florisstraat 2.


KONINKLIJKE FABRIEK VAN VERBANDSTOFFEN V/H UTERMÍHLEN & CO.
Reclameschildering op westelijke zijgevel in steeg. Fabriek gevestigd in 1893;
predicaat "Koninklijke" verleend in 1901 dus van na die tijd.

Home.