De kunstcommissie, voor kunst in de openbare ruimte.


Nieuwe Kunst in Amsterdam: dat is waar in de Kunstcommissie aan wordt gewerkt. In 2002 werd na een jarenlang sluimerend bestaan de Kunstcommissie nieuw leven ingeblazen, en een KidOR-fonds ingesteld. In toenmalig Stadsdeel Oud-West werden tot 2009 een aantal kunstwerken in de openbare ruimte uitgevoerd. De commissie bestaat uit bewoners van het Stadsdeel, medewerkers van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Stadsdeelambtenaren (SDW en BWE). De samenwerking met het AFK leidde tot een gezonde basis voor de realisatie van kunstwerken, zoals op het WG-terrein en eventuele kunsttoepassingen in De Hallen.

Enige tijd geleden is er een inventarisatie gemaakt van kunstwerken in de openbare ruimte van de Amsterdamse Stadsdelen; daar is ook de Amsterdamse Buitenkunst-beleidsnota 2009-2015 te vinden.

Ook adviseerde de Kunstcommissie het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-West als het gaat om historiserende kunst als die van Mozes Cohen (de afbeelding van de vuilnisophalers op De Werf): ´Moet dit werk worden behouden?´ En zo ja, wat kunnen we er het best mee doen? Of denk aan toegepaste kunst: zoals bijvoorbeeld de oude reclameschilderingen op muren van woningen in het stadsdeel. Daar komt ook de WHGA weer in beeld.

Artistieke schilderingen heten muurschilderingen (silhouet Kostverlorenkade) en deze vallen niet onder WHGA, utilitaire en bedrijfsreclame wel. In 2010 werden enkele kleinere Stadsdelen weer samengevoegd en werd het kunstbeleid geevalueerd, en verdween het KidOR-fonds uit Amsterdam, maar werden de activiteiten van de Kunstcommissie in Stadsdeel West op andere wijze gefinancierd, zoals uit de regeling voor Beeldende Kunst in de Openbare ruimte (BKOR).

Home.