Literatuur over gevelreclames.

 

Literatuurlijst:

    * WHGA: Muurreclames in Mokum - Oud-West
     (8-2012, ISBN 978.90.76538.00.6, te bestellen via Stavoren-Beeldvormers, Amsterdam) WHGA: een wandel- of
     fietsroute langs circa 30 historische gevelreclames waarvan de meeste al door de WHGA (& ingehuurde
     restaurators) hersteld zijn.

    * TadW: Geschilderde muurreclames in Nederland
     (3-2012, ISBN 978.94.90608.14.9, Trichis Publishing, Rotterdam) Commentaar WHGA: geschiedenis van de
     geschilderde gevelreclame, aanzet voor eerste Nederlandse inventarisatie door TadW, literatuurlijst en
     overzicht van lokale initiatieven. Ook te bestellen via Stavoren-Beeldvormers, Amsterdam.

    * Bommelerwaard - www.streekarchiefbommelerwaard.nl/boeken.htm
     diverse boeken over gevelreclames  
    * R. Garcia (TU-delft)- Bedrijfsvignetten (scan: Erfgoed_bedrijfsemblemen_R.Garcia_2011#2-3.pdf)
     (2011; blad Erfgoed (van Industrie en Techniek), Stichting Erfgoed, Delft).
    * Blad / tijdschrift "Heemschut"
     (12-2011, Bond Heemschut, Amsterdam).
    * Diverse NL gemeenten: Welstandnota┤s en Richtlijnen Reclame
     (2000-2005; diverse publicaties, gedrukt en op internet).
    * J. & K. Havelaar: Rozenburg tegeltableaus op de kaart gezet
     (10-2004; SHIE, Den Haag). Brochure tegeltableau┤s.
    * Gemeente Amsterdam, dAB-bMA, Martijn .....: Beleidsnotitie Geveltekens "voor het leven getekend"
     (5-2003; dMA).
    * J. & K. Havelaar: Wandelen van Hollandse spoor tot Regentessekwartier
     (2002; SHIE, Den Haag). Brochure reclametekens.
    * VIAZ: Letterreclame - Stadswandeling door Dordrecht
     (9-2002; VIAZ, Dordrecht). Brochure reclametekens.
    * Werkgroep Directe Voorzieningen: Muurreclames in Utrecht
     (2-2002; Communicatie Dienst Stadsbeheer, Utrecht). Brochure reclametekens.
    * R. Harlaar, R. Hengeveld, J.P. Koster, A. Roos: Muurvlakte te huur
     (2000-2001; Ons Amsterdam; Amsterdam). Artikelenserie over gevelreclames: de aanzet voor de WHGA.
    * C. Adema: Muurreclames in Kampen - de fresco┤s van de middenstand
     (1997, VVV, Kampen). Brochure gevelreclames.
    * J.R. Liefkes / M. Barnhoorn: Uithangborden en uitsteektekens - Dordtse gevelreklame in vroeger tijd
     (1988, Dordrecht, Catalogus). WHGA: onbeoordeeld.
    * Henk Wartenbergh: Ik zie, ik zie, de bijbel langs Amsterdams straten
     (1972, Buijten & Schipperheijn). Behandelt voornamelijk gevelstenen.
    * J.R. Schiltmeijer (=J.R.S.): de Gevelstenen spreken. ISBN 90.6099.001.3
     (ongedateerd; 2e druk omstreeks 1970). Commentaar WHGA: dit boek behandeld op p.95-189 ongeveer 275
     gevelstenen, incl. foto┤s. Op p.5-p.94 wordt de ontstaansgeschiedenis van allerhande geveltekens behandeld
     en de bestaande literatuur aangehaald. Gevelreclame alleen op p.86 & .96 en literatuurlijst op p.191.
    * H.W. Alings (1895-1965): Amsterdamsche Gevelsteenen
    (1943 & 1949, Allert de Lange). Commentaar WHGA: zie blz.7,11,14,16A,20, 111,130 en Noten en Registers op
     naam en straat. (uit Literatuurlijst J.R.S.-p.191)

 

En verder ook uit de J.R.S.-literatuurlijst, maar nog niet door WHGA gezien of beoordeeld:
    * J.R.S.-p.29: Onno Boers: manuscript gevelstenen in Amsterdam
    (1970; zie publicaties VVAG).
    * J.R.S.-p.191: Maandblad "Ons Amsterdam"
    (19xx-1970).
    * J.R.S.-p.30: N.N.: fotoboek gevelstenen
    (1969; Oudheidkundige Vereniging "Oud Enkhuizen").
    * J.R.S.-p.191: Jaarboeken & maandblad van Genootschap "Amstelodamum"
    (19xx-1969).
    * J.R.S.-p.191: A. Bijl: historische wandelingen in en om Vlaardingen
    (1963).
    * J.R.S.-p.26: Augustus Pieter Lopez Suasso (1804-1877) / N.N.: schetsboek gevelstenen en -versieringen
    (1963; Jaarboek van "Amstelodamum" manuscript in GAA).
    * J.R.S.-p.30: W. Dolk: wat hing er uit in Leeuwarden
    (1962; artikel in de Vrije Fries, p.130-149).
    * J.R.S.-p.30: H.F. Jongen: gevelstenen in Maastricht
    (1959; lezing voor de Kring Maastricht van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op 29 october).
    * J.R.S.-p.11: J. Larwood and J.C. Hotten: the history of Signboards from the earliest times to the present day
    (1951; bewerking gebaseerd op uitgaven 1874-1907 door Kraay in 12 drukken bij Chato and Windus;
    origineel 1866 & 1868 door John Camden Hotten; Opmerking: Jacob Larwood = H.D.J. van Schevichaven).
    * J.R.S.-p.191: D.J. Kamminga / Jan Hoekstra: oude adreskaarten in steen en hout te Dokkum
    (1948).
    * J.R.S.-p.191: J.A. Bierens de Haan en A.A. Kok: Heemschut
    (1944; Allert de Lange).
    * J.R.S.-p.45: B. Westendorp-Osieck / F. Lugt: gevelsteen in de kunst
    (1933; schetsboek).
    * J.R.S.-p.29: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg: Voorlopige lijst der Nederlandsche Monumenten van
    Geschiedenis en Kunst. (1908-1933; bibliotheek RDMZ: Amsterdam in deel VII, 1928).
    * J.R.S.-p.36: Cornelis J. Gimpel en J.R. Schiltmeijer: feuilletonreeks gevelstenen
    (1920-1921; Algemeen Handelsblad).
    * J.R.S.-p.191: M.F. van Lennep: het leven van Jacob van Lennep
    (1910; 2 delen. Voor Uithangteekens zie II-p.263 e.v.).
    * J.R.S.-p.26: N.W.J. Corenengel: artikel bevattende lijst met 3000 uithangtekens
    (1905; Jaarboek van "Amstelodamum").
    * J.R.S.-p.191: H. Poolman / Gemeentebestuur Naarden: Gevelstenen in Vesting Naarden
    (19xx; ongedateerd).
    * J.R.S.-p.191: Plaatsbeschrijvingen uit de vroegere Heemschut-serie
    (19xx; ongedateerd; Allert de Lange).
    * J.R.S.-p.29: M. Boas: diverse publicaties over gevelstenen
    (19xx; ongedateerd).
    * J.R.S.-p.191: N. de Roever: uit onze oude Amstelstad
    (19xx; ongedateerd; 4 delen).
    * J.R.S.-p.191: Fouquet: met Fouquet door Amsterdam
    (19xx; ongedateerd).
    * J.R.S.-p.30: Jan Hoeben: zeven eeuwen Haarlem
    (19xx; 3 delen, Haarlems Dagblad).
    * J.R.S.-p.191: G. van Arkel en A.W. Weissmann: Noord-Hollandsche Oudheden
    (1891-1905; KOG. Voor Amsterdam zie #6 / 1903 & #7 / 1905).
    * J.R.S.-p.26: Jan Rutten: schetsboek gevelstenen
    (1860-1880; Topografische Atlas van GA-Dordrecht).
    * J.R.S.-p.191: Jacob van Lennep en Jan ter Gouw: de Uithangteekens
    (1868 & 1869; Kraay, 2 delen).
    * J.R.S.-p.191: Jacob van Lennep en Jan ter Gouw: het Boek der Opschriften
    (1868 & 1869; Kraay).
    * J.R.S.-p.26: N. van de Monde: schetsboek gevelstenen
    (1840; Topografische Atlas van het Utrechts Archief).
    * J.R.S.-p.29: Nanne Ottema (nalatenschap): manuscript gevelteksten
    (17xx; Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden).

 

Mogelijk ook interessant voor deze literatuurlijst, maar nog niet door WHGA gezien of beoordeeld:
    * P.C. Mussert: Beschrijving van grondstoffen, bereiding van verfwaren, olien, vernissen
    benevens een aantal practische recepten, aanwijzingen, hulpmiddelen en wetenswaardigheden
    ten dienste van huis- rijtuig- en sieraadschilders
    (vˇˇr 1912).
    * Theodor Reineck: Moderne Plakkat- und Reklameschriften.
    Vorlagen fuer Firmenschreiber, Dekorations-, Glas- und Porzellanmaler. Dreissig Foliotafeln in Schwarz- und Farbendruck.
    (1903; Leipzig).
    * Redactie Vademecum der Bouwvakken: Decoratiemotieven.
    Verzameling van verschillende figuren en kunst-industrieele versieringen, decoratieve voorstellingen ten dienste van
    bouwmeesters, beeldhouwers, decorateurs, meubelfabrikanten, lithografen, zilversmeden enz.
    (1890-1912; Amsterdam; zie ook NAI/BONAS #34814).
    * P. v.d. Burg: portefeuille met 36 platen, bij het "Handboek voor den schilder"
    De hout- en marmernabootsing, zoals die wordt geleerd op de schilderschool van P. van den Burg te Rotterdam.
    (1882; Leiden. NB: de 4e druk van het tekstboek is gedigitaliseerd door de Studieclubschilders en als pdf te downloaden).

 

Aanvullingen:
Mogelijk bestaat er meer literatuur over het schilderen van reclames op muren dan de WHGA weet.
Uw tip over een gedrukte publicatie (boek, tijdschriftartikel) is uiteraard welkom bij de WHGA,
ook als het een buitenlandse titel betreft !

 

Home.