Oostenburgervoorstraat.


NEDERLANDSCHE FABRIEK van WERKTUIGEN en SPOORWEGMATERIEEL. Op fries.


Detail.

Home.