Potgieterstraat hoek Da Costakade.

          
Dit gedichtje (van Potgieter) in de gevelsteen zal ook worden gerenoveerd.

Iedre stoomwolk spelt verrassen
Vlijt en kunst in nieuw bedrijf
En de muur der stad aan 't wassen
wordt van halve volle schijf !


In Juni 2005 is deze gevelsteen gerestaureerd door de Firma Kneppers.
De tekst is nu weer duidelijk leesbaar.

Op 1 november 1876 werd het Noorzeekanaal geöpend, waardoor Amsterdam als havenplaats kon blijven bestaan. Het graven van dit kanaal heeft heel wat voeten in aarde gehad en heeft heel lang geduurd. Er zijn veel geschriften over verschenen, zoals gedichten van Jacob van Lennep en Alberdinck Thijm.
Ook Potgieter heeft een gedicht over dit kanaal geschreven waarvan de laatste regels op boven afgebeelde steen staan vermeld:
Het gedicht:

"Als nu goud uit schuim we scheppen 
Als, bij ebbe en vloed in ‘t duin, 
Zich een wimplen vlugt zal reppen 
Langs dier blinkerts kale kruin; 
Als een mastbosch op zal doemen 
Uit de leegte van het IJ 
Heb de Stedemaagd te roemen 
Op een wakkrer burgerij. 
‘Nijver woelen in de haven, 
‘t Wijs beschikken van die vloot, 
Stort der gansche wereld gaven 
Alle standen in den schoot. 
Iedere stoomwolk spelt verrassen, 
Vlijt en kunst in nieuw bedrijf, 
En de muur der stad, aan ‘t wassen, 
Wordt van halve volle schijf". 

Home.