Rapenburg 68.


RIJWIEL Stalling p/m 50 ct met onderhoud
MOTOR Stalling.
Reclameschildering


DETAIL.


Na restauratie.

.


..
Een eerder interview door De Telegraaf met Marc Stegeman laat zien dat herstel tot goede resultaten voert.

Amsterdam

Amsterdam. De gerestaureerde reclame aan het Rapenburg. 

Oude muurreclames gerestaureerd

Amsterdam - Begin 2010 hebben Heemschut en de Werkgroep Historische Gevelreclames Amsterdam

(WGHA) het stadsdeel Centrum opgeroepen zich actief in te zetten voor het behoud en herstel van de

kwetsbare oude muurreclames in de binnenstad. Met succes, blijkt nu. De deelraad en het dagelijks bestuur

waren positief over onze voorstellen. Inmiddels heeft de WGHA een subsidie van 18.500 euro gekregen om

muurreclames te herstellen.

In de komende jaren zal de WGHA met d i t geld beeldbepalende voorbeelden aan onder meer het Spui,

bij de Spuistraat, de Marnixstraat en op het Prinsen- eiland restaureren. De eerste gerestaureerde reclame,

aan het Rapenburg, is recent opgeleverd. Heemschut draagt zelf ook zaken aan. Zo werd bijvoorbeeld dit

voorjaar door Heemschut geconstateerd, dat op de Martelaarsgracht prachtige reclames van rond 1900

gedeeltelijk blootgelegd werden door een schilder.De bedoeling was om deze gewoon weer met verf

te bedekken. Gezamenlijke inspanning van onze organisaties heeft geresulteerd in een zorgvuldige

verdere verwijdering van de verf. Ook de eigenaar is nu enthousiast, hij wil de reclames in het zicht laten.

Ze worden binnenkort gerestaureerd..

Narman Vervat (Heemschut) en Marc Stegemon

(WGHA)

 

Home.