Reclame maken.

Door het ontstaan van massaproductie in die tijd van de industrialisatie en de oprukkende verstedelijking onderging na 1850 de manier van reclame maken een grote verandering. Na bestrijding van het analfabetisme was letterreclame een eenvoudige (en goedkope) manier om de consument te bereiken. Naast de geschilderde muurreclames verschenen andere vormen van reclame. 

       
Reclameschildering                                   Muurschildering (geen reclame).

Voorbeelden zijn de gedrukte affiches en geėmailleerde borden. En wat later lichtreclames en voertuigen met reclame.


Lichtreclame

Home.