Roggeveenstraat 97.


AMSTERDAMSCHE VEREENIGING TOT HET BOUWEN VAN ARBEIDERSWONINGEN.
ANNO 1914.


DETAIL.

Home.