In Haarlem bij de SGVH en de WHGA bekende "antieke" gevelreclames
   
Net als in Amsterdam is er in Haarlem een relevante organisatie: de Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem (SGVH).
We wensen dat het conserveren en restaureren van historische gevelreclames ook in Haarlem van de grond komt.
  Want als wij het niet doen, doet niemand het !   Naar website SGVH
   
  Bent u eigenaar, bewoner of familie, of van een fonds of de Gemeente en ……..…… wilt u ons sponsoren ?
  Als vrijwilliger maken wij vrijwel geen kosten, maar onze restaurators zijn vakmensen die een uurloon rekenen.
   
Postcode Straatnaam + huisnummer Reclametekst   Opmerking WHGA / SGVH
2011 AA Spaarnwouderstraat 5 J.J.Geerlings & Zn   waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 AA Spaarnwouderstraat 11 J.J.Geerlings & Zn   waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 AA Spaarnwouderstraat 15 Garage der Zuid Hollandse Bierbrouwerij zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 AC Spaarnwouderstraat 77 Bier en koffiehuis   reliëftekst
2011 AD Spaarnwouderstraat 32-34 NV Melkinrichting "de Landbouw" (DLB) zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 AE Spaarnwouderstraat 48 Boter Vleeschwaren Kaas ./. Electr. koelcel teksten in interieur van v/m slagerij
2011 AN Spaarnw.str. 55 (Sleutelstraat) …….koek- en beschuitfabriek ……. tekst deels ontcijferd op 11 mei 2019
2011 AR Blekerstraat 9 Accu-bedrijf   reliëftekst (mogelijk vroeger op Papentorenvest 10 of 20B)
2011 BA Burgwal 9 Brandstoffenhandel. G.v.d.Haak. Jr. in …. gerestaureerd door …. i.o.v. ….
2011 BB Burgwal 29 …..   archieffoto gezocht !
2011 BB Burgwal 37 Loodgieter H.J.v.Goor zinkwerker reliëftekst
2011 BB Burgwal 47 Inkoophuis ./. Van vodden metalen papier enz. in …. gerestaureerd door …. i.o.v. ….
2011 BC Burgwal 69 Bewaarschool der Ned.Herv.Gemeente reliëftekst
2011 BC Burgwal 91 Ceres Mercurius   zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 BD Burgwal 10 …..   archieffoto gezocht !
2011 BX Lange Herenvest 122 Lood Pletterij en Buizenfabriek reliëftekst
2011 CA Turfmarkt 6 A. de Vries Granitowerk zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 CA Turfmarkt 10C Brandstoffenhandel J. Mandemaker reliëftekst
2011 CC Spaarne 7 Specerijenhandel Geerlings waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 CD Spaarne 35 Kruideniers en grutters waren in 2014 gerestaureerd door Myrthe Smith i.s.m. SGVH
2011 CJ Spaarne 38 Oliekleeding Rubberlaarzen ./. Touw beschildering
2011 CJ Spaarne 48 (gevel) Algemeene ./. Noord Holl= Maatschappij ./. van ./. Levensverzekering ./. Anno ./. 1900
2011 CJ Spaarne 48 (portiek) NHLM (figuratief, 2 tegeltableau's) zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 CN Antoniestraat 3 (etalage) De Poppendokter   glasschildering
2011 CT Hagestraat 5 Houtbewerking ./. Triplexhandel ./. & Zn. Tel. 28108 beschildering
2011 GW Gedempte Oudegracht 122A De theebus   metalen letters
2011 HK Klokhuisplein 9 Johan Enschedé (gedenksteen uit 1943) verhuisd naar nieuwbouw (2031 CH)
2011 HG Donkere Begijnhof 2 St. Jozephs ./. Stichting ./. Ao Di 1928 zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 HJ Riviervismarkt 13 Vischwinkel   zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 HM Spekstraat 14 Oude en Nieuweboekhandel om de hoek nog een tekst:
2011 HM Spekstraat 14 (Warmoesstraat) Plaatsing van advertentien in alle couranten ./. Bijbel en kerkboekmagazijn.
2011 JC Koudenhorn 6 (boven) H.F.Paulen. ./. Fouragehandel zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 JC Koudenhorn 6 (beneden) Auto-garage      Fouragehandel zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 JD Koudenhorn 26 N.V.Broodfabriek "de Zeeuw" v/h B. Hus zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 JD Koudenhorn 50 G.v.Bakel loodgieter ./. Electricien. tel:28..63 metaal, hangt in onderstuk binnen rechts
2011 JD Koudenhorn 54 Stoom fabriek van minerale wateren waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 JH Donkere Spaarne 40 Coöperatie Haarlem   ondanks verwijdering nog net leesbaar
2011 JT Bakenessergracht 61 Valk ./. glas in lood   waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 JT Bakenessergracht 71 Haarlemsche ./. Brood en Meel ./. Fabriek zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 JV Vrouwestraat 8 Christelijke school   zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 JW Bakenessergracht 14 Motorenrevisie Th.Veenings Tel.1216 lateibeschildering
2011 JW Bakenessergracht 38 …A…..ndorp ./. Electro technische industrie archieffoto gezocht !
2011 KN Jansweg 40 (Parklaan) Volksbelang logement en koffiehuis raamnis links
2011 KN Jansweg 40 (Parklaan) Komt hier en weest goedschik ./. Gebruik na uw begeeren: ./. Al is de beurs niet dik. ./. Gij kunt er hier na teeren.
2011 LG Kruisweg 70 (hoek Parklaan) Tweede Hollandsche ./. Maatschappij van levensverzekering v/m Haarlemsche Melkinrichting Hartelust (1902-1918)
2011 LR Stationsplein 11 (2e perron) … eeuwfeest 1839-1939 van de Ned. stationskruiers tegeltableau verhuisd naar ?
2011 LR Stationsplein     (t/o station) Koninklijke fabriek Beijnes 1859-1909 verhuisd naar NL spoorwegmuseum
2011 NE Nieuwe Gracht 16 R.K. School St. Jozef Anno 1912 zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 NG Nieuwegracht 36 Brandstoffen Engros handel en detail reliëftekst
2011 NR Kinderhuisvest 49 Wijn ./. Le Beaufort ./. Gezellig en gezond figuratief
2011 RB Barteljorisstraat 18 (erker links) Lederwaren ./. Bijouteriën ./. Houtwaren zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 RB Barteljorisstraat 18 (erker rechts) Metaalwerk ./. Kristal ./. Aardewerk zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 RT Jansstraat 1 ..H..K...ING... aannemer.... archieffoto gezocht !
2011 RT Jansstraat 5 Sigarenmagazijn Unitas reliëftekst
2011 RV Jansstraat 47 (Donkere Begijnhof) Vleeschhouwerij   lateibeschildering
2011 SM Grote Houtstraat 173 (portiek) Ringers ./. Bonbons ./. Chocolade marmerglas
2011 SN Grote Houtstraat 2 Rotterdam J.G.Schürmann Leeuwarden reliëftekst
2011 TH Jacobijnestraat 8 Toeback   zie ook gevelstenen.net
2011 VR Oude Zijlvest 37 (Keizerstraat) Banketbakkerij   reliëftekst
2011 VS Keizerstraat 9 Elres   zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 VV Sophiastraat 71 Anno 1896 ./. J.G. Walter ./. Kruidenierswaren en comestibles ./. Boter, kaas en eieren
2011 VW Sophiastraat 26 (Wilsonsplein) Levensverzekering Mij „Haarlem" zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 WL Barrevoetestraat 5 Utrechtsche Levensverzekering maatschappij Het Maliehuis Maliebaan
2011 XA Doelstraat 13 Fabriek der oprechte Haarlemmer olie ./. Gebrs Waaning zie ook tegelmuseum-op-locatie
2011 XK Tuchthuisstraat 5 (etalage) Grol's ./. Aardappelbedrijf ./. Tel.1465 glasschildering
2011 XM Botermarkt 18 Andriessen ./. piano's ./. vleugels waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 ZA Wolstraat 4 Atelier ./. Glas in lood ./. Schmit waarschijnlijk niet historisch, wel in oude stijl
2011 ZC Lange Lakenstraat 2 (Wolstr.) Handelsdrukkerij   op beide hoekgevels
2011 ZJ Raamvest 29 Expediteur. J.J. van As. Teleph.13830. "recent" gerestaureerd
2012 AB Zuider Buiten Spaarne 30 Stoom- wasch- en strijkinrichting ./. Edelweiss zie ook tegelmuseum-op-locatie
2012 AC Zuider BuitenSpaarne 98 .....Kantoor   archieffoto gezocht !
2012 BG Twijnderslaan 3 Lood en zink Bewerking ./. Gas en water Leidingen metalen letters van fa. Taarling
2012 CH Kleine Houtweg 24 School voor M.U.L.O.   reliëftekst
2012 CH Kleine Houtweg 24C Fröbelschool   reliëftekst
2012 EA Tempeliersstraat 15 …ten taxi   foto (aug.1957) van Eddy Posthuma de Boer, met NZH-tram
2012 GC Cruquiusstraat 2 R.K.Schoolvereeniging zie ook tegelmuseum-op-locatie
2012 GR Koninginneweg 68 Café de Tapuit   niet historisch, wel figuratief
2012 VP Barendsestraat 18 Philips ./. (figuratief) ./. J.C.Fris in …. gerestaureerd door …. i.o.v. ….
2012 VW Lange Poellaan 34-36-38 Uitgeverij ./. Boekbinderij ./. ….. beschildering op vervallen pand
2012 XD Kamperstraat 76 Haarlemse huishoud- en industrieschool metalen letters
2012 XE Schneevoogtstraat 10 Huishoud en Industrieschool reliëftekst
2012 ZS Voorhelmstraat 28 (Krelagestr.) Buys levensmiddelen sinds 1858 in 2015 gerestaureerd door Wendy Schoenaker i.s.m. SGVH
2012 ZS Voorhelmstr. 28 (Krelagestraat) Meer melkbestanddelen ./. Meer inhoud ./. De fles waar méér in zit ./. Friesche vlag koffiemelk ./. Goudband
2012 ZS Voorhelmstraat 28 (etalage) Buijsmelkbedrijf   restauraties om de hoek op initiatief van bewoners
2013 AJ Garenkokerskade 9A ………   archieffoto gezocht !
2013 BB Coltermanstraat 4 Schildersbedrijf ./. G.W. Vet en Zoon achter glas: stanniol of glasschildering
2013 CH Gaelstraat 64 Centr:verwarm:    Lood & zinkwerk reliëftekst
2013 DC Zijlweg 43 Brood=koek en banketbakkerij van R.Slot.Jr. reliëftekst
2013 DC Zijlweg 57 Vleugels    Koot   Piano's marmerglas
2013 RB Brouwersvaart 48 Well-works   reliëftekst
2013 RB Brouwersvaart 58 Centrale verwarming sanitair ./. E.W. ten.Bosch & Zn b.v. ./. Lood en zinkwerken tel-316338
2013 RC Brouwersvaart 108A Verhuizingen ./. J van Zijtveld ./. Berging voor inboedels op drie panelen geschilderd
2014 HE Leidsevaart 160 (Emmaplein) Wees slim koop bij Pim middenstandspoëzie op blommenstal
2014 XR Schreveliusstraat 1 Rijksleerschool   ook Leidsevaart 220 (2014HE)
2014 XZ Adriaan de Jongestraat 22A Luxe bakkerij   hoek Karel van Manderstraat
2019 HA Simon de Vrieshof (in poort) Gode de eer ./. 9 maart 1743    9 maart 1893 ./. Aan Joh. Enschedé en zonen ./. Ter herinnering aan het 150 jarig bestaan ./. Van de lettergieterij ./. Het personeel
2021 GD Schotersingel 87E ………   hoek Maerten van Heemskerckstraat; weggepoetst
2021 HN Schoterweg 52 (Cronjéstraat) …..   met wijshandje
2021 HZ Schoterweg 63-65 …..   v/m garage; weggepoetst
2021 JH Generaal Cronjéstraat 14 Albert Heijn hoek Gen. de Wetstr. v/m winkel; reliëfletters van tegeltableau vernield
2021 RJ Dr. Leijdsstraat 10 De klompencentrale   beschilderde lateiplank
2021 TS Reitzstraat 40 (Lotterstraat) ZHB ./. 5 Ct   beschildering; ZHB = Zuid-Hollandse Bierbrouwerijen
2021 XN Paul Krugerstraat Ongeregelde winkel   marmerglas
2022 BL Atjehstraat 35 (Soendastraat) Droghielen ... Ta... Verf..... Handel... verweerd, maar tekst deels ontcijferd op 11 mei 2019
2023 AA Schotersingel 89 Hofnar   hoek Maerten van Heemskerckstraat; glas-in-lood
2023 DB Santpoorterstraat 51 Timmermans werkplaats beschildering, mogelijk van naastgelegen parketwinkel
2023 DH Meester Cornelisstraat 22-24 Limonadefabriek ./. Fa.Gebr.Loots ./. Wijnhandel reliéf, ingeschilderd
2023 EC Velserstraat 20 Tandtechn.Laboratorium ./. G. Henneman reliëftekst
2023 KT Stuyvesantplein 31 Droste ./. Bonbons .. ./. .. Pastilles achter glas: stanniol (foliereclame); ernstig aangetast
2023 KT Stuyvesantplein 31 (twee handgeschilderde gebakslijsten) in interieur (gaaf) van bakkerij Theo Bijman en buiten (verweerd) 
2023 XG Wouwermanstraat 16 P.Joosten ./. Timmerman-aannemer lateibeschildering
2023 XR Tetterodestraat 66 (Santpoorterstraat) Anno ./. 1904 ./. Lager onderwijs school No1. zie ook tegelmuseum-op-locatie
2025 VW Reigerstraat 47 (Vinkenstraat) D.E. ./. Friesche vlag Goudband glasschildering
2031 BH A. Hofmanweg 3 (glazen gang) Koffie thee ./. Tel. 3…37 ./. Hier drinkt men ./. Een ./. Koffie thee cacao ./. Tegen ./. Matige prijzen
2031 CH Jan van Krimpenweg 15 De gietery is ingerigt om verscheiden eeuwen duurzaam te zyn ./. Johannes Enschedé ./.Aangeboden door allen die in het bedrijf werkzaam zijn ./. 1743 9 maart 1943
2031 CH Jan van Krimpenweg 50 Allround gevel reiniging ./. Tel 023-5452400 niet historisch, wel figuratief, op blinde muur met graffiti
2031 VP Max Euweplein 1 (Spaarne) Cacao  Droste Cacao   zie ook tegelmuseum-op-locatie
2031 WJ Harmen Jansw. 95 (voorgevel) rubber       balata ./. katoen      kameelharen leerlooierij Drost handelsbedrijf Jonkman Gemeente
2031 WJ Harmen Jansweg 95 (zijgevel) V-snaren      manchetten ./. leder- e.       drijfriemen ./. kameelhaar     ……en
2031 WK Harmen Jansweg 4 Je Maintiendrai ./. Straf-gevangenis. ./. Ao MDCCCCL pand is herbestemd in 2018
2032 MC Adriaan Loosjesstraat 14 Aardappellen & brandstoffen zie ook gevelstenen.net
2032 NR Poortstraat 5 Rywiel herstelplaats   gevelbeschildering
2033 ER Vijfhuizerstr. 17 (Byzantiumstr.) Woningbouw Vereeniging ./. Eigen Woning letters gevormd met bakstenen
2034 JJ ZuidSchalkwijkerweg 58 NV ....Olie & Verf Industrie tegenover Cruquiusdijk
2051 BB Zijlweg 22A (Overveen) Koopt heden ./. Blue Band ./. Versch gekarnd in 2013 gereconstrueerd door Margriet van Eijk
2061 CB Bloemendaalsew. 41 (Bl.daal) Krul's… ./. Overveen… ./. Tel.51617 ./. Brandstoffen tekst deels weg door recenter etalageraam
2061 CB Bloemendaalsew. 39 (Bl.daal) Ryks.Post en telegraafkantoor tot opheffing PTT
2101 CD Blekersvaartweg 44 (Heemst.) Stoomwasscherij van J. Peeperkorn & Zn. zie ook tegelmuseum-op-locatie
2101 HD Raadhuisstraat 49 (Heemstede) J. Zijlstra Hz   kruideniers overgenomen door de Gruyter
2106 CM Zandvoortselaan 125 (Heemst.) Banketbakker en Kok zie ook tegelmuseum-op-locatie
2106 CN Zandvoortselaan 10 (Heemst.) Philips   v/h loodgieter Rekoert
   
   
  Weet u een adres in Haarlem met een historische reclame die nog niet hierboven vermeld is ?
  Uw tip is welkom !  
  Home    
    Overzicht Haarlem v.0 (mei 2019)