Barentszplein 64.


TEL. CEL  48754  
Aan het Barentszplein 64 is op de hoek van de Barentszstraat nu een sigarenwinkelier gevestigd.
Sinds wanneer is onbekend. Er is gepoogd dit te achterhalen: zie hieronder. Bij de gevelreiniging
is juist onder de moderne lichtbak een klein stukje historische gevelreclame te voorschijn gekomen:
"tel.cel 48754" in steenrode kleur op wit vlak.
Vermoedelijk  dat dit een semi-openbare telefooncel betrof omdat de telefoon toen voor veel mensen
nog een uitzonderlijke zaak was. Het 5-cijferige nummer duid erop dat dit nummer tussen pakweg 1929
en 1940 daar was (tijdperk Gemeente Telefoon, semi-automatisch). Het stond op de gevel omdat
buurtbewoners dan aan kennissen konden vertellen dat ze naar die cel moesten bellen waarna de winkelier
de betreffende bewoner ging waarschuwen !
In het telefoonboek van 1929 wordt gewag gemaakt van diverse "publieke spreekcellen" o. a. bij de
Ned. Silo-, Elevator- en Graanfactor Mij., Westerdoksdijk. Deze waren aangesloten op Centrale 4,
destijds gevestigd aan de Philips van Almondestraat. Tegenwoordig valt het Barentzplein onder
Centrale Centrum (Singel 340), er zal een eerst 2 voorgeplaatst zijn, weer later een 6 (dus het huidige nummer zou 6248754 zijn.)


Detail.

 
Foto uit 1967.
 
Foto uit 1982.

Home.