Brouwersgracht 163-165.


G.B. STROETHOFF  BRANDSTOFFEN in relif.

Gevelsteen met korenmeter.

 Brouwersgracht 163.

Omstreeks 1890 was het voor de steenkolen- en gascokeshandel van F. Stroethoff tijd om uit te zien naar een mogelijkheid om de zaak uit te breiden. Deze was al sinds 1867 gevestigd in het zeventiende-eeuwse pakhuis  De Bonte Koe, Brouwersgracht 167. Het oog viel op de twee buurpanden, de nummers 163 en 165. In nummer 165, op de hoek van de Palmstraat was toen nog de tapperij van F.van Dalen gevestigd in een fraai pandje met halsgevel en boven de hoge houten pui een gevelsteen  met een korenmeter en het jaartal 1729.

In de nieuwbouw, waarvoor op 28 maart 1891 de dertienjarige  C.B.Stroethoff de eerste steen legde, keerde de gevelsteen niet terug. De steen bleef echter wel bewaard en opgeborgen op de zolder van nr. 167.  Wel werd er een andere gevelsteen ingemetseld met de vermelding van de eerste steenlegging. De oude gevelsteen leidde een verborgen bestaan op  de zolder totdat  hij 1968 bij een interne verbouwing ontdekt werd.
Mevrouw H. van der Meulen-Stroethoff, achterkleindochter van de oprichter van de brandstoffenhandel stelde de gevelsteen ter beschikking van het (toenmalige) Bureau Monumentenzorg. In de fraai aangelegde  tuin achter het Huis met de Hoofden Keizersgracht 123, werd de korenmeter met enkele andere losse stenen opgesteld.

In 1995 nam Mevrouw van der Meulen-Stroethoff contact op met de VVAG om de mogelijkheid te bespreken haar gevelsteen weer een plaats aan de openbare weg te geven. De schuine hoek van de nieuwbouw op de hoek van de Brouwersgracht en Palmstraat leek ons beiden een prima plek.  Om een lang verhaal kort te maken: op 3 mei 1995 werd de door Jan Hilbers gepolychromeerde gevelsteen daar ingemetseld.

Onno Boers.
VVAG
www.amsterdamsegevelstenen.nl

 

Home.