de Wittenkade 59.


WIJKGEBEOUW DER NED. HERV. GEMEENTE op tegeltableau.
Geen reclame want van Kerkgenootschap.

Home.