de Wittenkade 73-85.


VEREENIGING voor LAGER ONDERWIJS
op GEREF. GRONDSLAG SCHOOL nr 4
op tegeltableau.
Geen reclame, want van Kerkgenootschap.

Home.