Eerste van Swindenstraat 42.


KLEINE KINDERENBEWAARPLAATS.
Niet echt een reclameschildering.

Home.