Madelievenstraat 8.

     
CAFE BILLARD WILHELMINA HANDEL IN BINN. & BUITENL.          Oude foto.
GEDISTILLEERD per Maat en Glas SPECIAAL AMSTEL BIER.

 Door AMSTEL BIER heen oudere V VOLLENHOVEN'S 
 Overgeschilderde tekst in uitgespaarde muurruimte.

Home.