Marnixstraat 140.
WHGA-status: gerestaureerd tussen mei en juli 2014.


ELECTRISCHE BROOD- en BESCHUITBAKKERIJ B.D. VORRINK & ZN


Detail.Gesignaleerd door de WHGA dat herstel van "Vorrink" wenselijk was in 2002, gerestaureerd in juli 2014, met dank aan de eigenaar Kess Corporation die de steiger welwillend ter beschikking stelde en een nieuwe pleisterlaag liet aanbrengen, aan de bewoners van de 3e etage die toegang tot de steiger verleenden, en aan stadsdeel Centrum die de restauratie bekostigde. Na projectvoorbereiding en begeleiding door de WHGA werd de restauratie uitgevoerd door Wendy Schoenaker met assistentie van Corine en Han.

Bij het archiefonderzoek door de WHGA werd behalve een foto van een Martini-bord omstreeks 1950 en foto's van de Vorrink-gevelreclame uit 1932 in "Het Leven" (Spaarnestadarchief) ook een foto uit 1916 aangetroffen met een oudere geschilderde reclametekst "Specialiteit in tuin en bloemzaden. Bloemen, Planten, Bouquetten. Kransen en Versieringen.". Zelfs deze oudste tekst werd in mei 2014 door de WHGA volledig op de verweerde pleisterlaag teruggevonden en op de moedercalque overgenomen, evenals de bekendere "Vorrink"-tekst. Maar omdat van die oudste "Bouquetten"-tekst verder niets bekend was en er ter plaatse geen ruimte was om deze naast of onder de "Vorrink"-tekst aan te brengen cq er onderdoor te laten schemeren besloot de WHGA om alleen de "Vorrink"-tekst op de werkcalque over te laten nemen.


Frappant was dat de maatvoering van de moedercalque en de werkcalque zo nauwkeurig waren, dat de schuine stok van de Z op de werkcalque op de millimeter precies bleek samen te vallen met een reliefril in de nieuwe pleisterlaag die ter plaatse kennelijk over de oude vergane laag was aangebracht.

De aangetroffen kleur van de letters was zwart, op een (vermoedelijk) wit vlak. Omdat er sprake was van een compleet nieuwe pleisterlaag werd gekozen voor een moderne ademende acrylaatdispersieverf in plaats van de traditionele vochtdichte verf op lijnoliebasis. Het project werd succesvol afgesloten.


Artikel: Ons Amsterdam, november 2000 blz.309

Home.