Marnixstraat 214.


Boven de ingang minstens twee teksten door elkaar.
w.o. ONDERDEELEN.
Links en rechts naast het raam: ENGROS en TEL.37125.

Home.